Lavalampskonst från Berlin

Tre konstnärer från Berlin har under de senaste åren införlivat lavalampor i sina verk: Jenna Sutela har arbetat med Mathmos för att skapa en begränsad upplaga av Mathmos lavalampsvätskor, Susi Gleb har integrerat Mathmos lavalampor i sina verk och Aliina Kauranne har hämtat inspiration från Mathmos lavalampor från 1990-talet för att skapa sina retro-futuristiska verk.