Garantivillkor

GARANTI

LÄMNAD AV MATHMOS LTD.

Mathmos Ltd:s produkter tillverkas till högsta standard och är föremål för sträng kvalitetskontroll. Om en produkt från Mathmos inte skulle fungera ordentligt erbjuds följande hållbarhetsgaranti av Mathmos Ltd., Unit 3, 19 Willis Way, Poole, Dorset BH15 3SS, Storbritannien:

Observera att följande garanti utgör ytterligare prestation av Mathmos Ltd., vilket inte påverkar dina lagstadgade garantirättigheter som kund.

1.Garantivillkoren

För den garantiperiod som varar i 12 månader från leveransdatum till kunden garanterar Mathmos Ltd. att alla produkter som köpts i internetbutiken på “mathmoseurope.eu” ska vara fria från undermåliga material, bristfällig tillverkning och produktionsfel. Garantin gäller över hela världen. Under följande garantivillkor ska en defekt produkt repareras eller bytas ut mot en ny produkt enligt Mathmos Ltd:s gottfinnande:

a)     Du måste tillhandahålla Mathmos Ltd. med detaljerad information om den befintliga defekten och skicka den till ovanstående adress eller med fax till +44 – 1202 – 622 613, eller via e-post tillinterneteurope@mathmos.com. Klagomålet måste innehålla fakturanumret och inköpsdatumet. Krav under garantin måste skickas in utan dröjsmål inom ovannämnda garantiperiod.

b)     Mathmos Ltd. kommer sedan att kontakta dig och fastställa huruvida alla varorna eller endast en del av leveransen är defekt. Mathmos kommer sedan att avtala med dig hur och om varorna eller enstaka artiklar ska skickas tillbaka på Mathmos bekostnad. Skicka inte tillbaka några varor direkt till Mathmos Ltd. innan vår kundtjänst har kontaktat dig.

c)     Den ursprungliga fakturan eller annat lämpligt inköpsbevis samt en utskrift av Mathmos garantikort nedan måste bifogas varan som ska returneras.

d)     Om defekten är täckt av den garanti som försträcks av Mathmos Ltd. kommer den reparerade produkten eller en ny produkt eller en del av en produkt att skickas till dig. I detta fall kommer Mathmos Ltd. Också att betala kostnaderna för att returnera varan.

e)     Om varorna skickas tillbaka eller om ett krav reses under garantin kommer detta varken att förlänga den garantiperiod som redan löper eller starta en ny garantiperiod.

2. Område som ej täcks/Undantag från garantin

ERätten att resa krav under garantin gäller inte defekter som orsakats:

   – till följd av oriktigt, felaktigt eller otillåtet bruk speciellt underlåtelse att lyssna på varningar eller att följa bruksanvisningar eller säkerhetskrav som anges i varans bruksanvisning;

   – till följd av kraft som utövats eller att en olycka inträffat (t.ex. om varan utsätts för slag, får en knuff eller tappas);

   – till följd av att varan har förvarats på felaktigt sätt eller installerats inkorrekt (t.ex. varit utsatt för för hög luftfuktighet, värme, damm, o.s.v.);

   – till följd av åverkan, ändringar eller reparationer på varan som inte har utförts av eller tillåtits av Mathmos Ltd. och

   – till följd av att varan har returnerats till Mathmos Ltd. i förpackningsmaterial som inte är lämpligt i transportsyfte.

 

The Garantin gäller inte om du inte har följt de garantivillkor som anges i artikel 1 avsnitt a) – e).

Om du skulle returnera varor till oss och om det visar sig att varan inte har någon defekt som täcks av vår garanti eller att en av de orsaker som anges ovan för att garantin inte ska gälla föreligger ska Mathmos Ltd. omedelbart skicka tillbaka varorna till dig utan reparation. I dylika fall ska Mathmos Ltd. kräva ut fraktkostnaderna som uppstår på grund av att varan har skickats tillbaka.

 

3. Återbetalning av inköpspriset

I fall där defekten på varan är täckt av garantin kan du också begära en återbetalning av inköpspriset istället för att få varan reparerad eller få en utbytesprodukt skickad förutsatt att du följer följande anvisningar:

   – Du måste informera Mathmos Ltd. inom 7 dagar från det att du tog emot varan via e-post (interneteurope@mathmos.com), eller via telefax (+44 1202 622 613), eller genom att skriva till ovanstående adress och uttryckligen begära en återbetalning av inköpspriset.

   – Beskriv defekten i detalj och ange fakturanummer, dina personuppgifter för återbetalning av inköpspriset och inköpsdatumet.

   – Mathmos Ltd. kontaktar dig sedan för att arrangera returen av varorna och återbetalning av inköpspriset (cf. punkt 1:a b) ovan).

   – När Mathmos Ltd. tagit emot och inspekterat varan kommer Mathmos Ltd. att betala tillbaka inköpspriset till dig senast inom 30 dagar.

   – Om varorna är i perfekt tillstånd eller om ett krav inte kan resas under garantin av någon av de anledningar som anges i punkt 2:a ovan, ska Mathmos Ltd. inte betala tillbaka inköpspriset. I så fall kommer Mathmos Ltd. att skicka tillbaka varan till dig. Dessutom kommer Mathmos Ltd. att kräva en fast hanteringsavgift på 25 euro från dig för inspektion och återsändning av varorna. Du har rätt att försöka bevisa att frakten och inspektionen av varorna inte inneburit någon förlust för Mathmos Ltd., eller att eventuella förluster som uppstått uppgår till mindre än den ovannämnda fasta hanteringsavgiften.

Mathmos Ltd.

 

 

GARANTIKORT

För att resa krav under garantin, ska detta garantikort fyllas i och bifogas med den defekta varan tillsammans med det ursprungliga inköpskvittot. Varan ska skickas till följande adress efter en överenskommelse har gjorts med Mathmos Ltd. om hur returneringen ska hanteras. Skicka under inga omständigheter tillbaka artiklar utan att först tala med vårt kundtjänstteam:

 

Mathmos Ltd.

Unit 3

19 Willis Way

Poole

Dorset BH15 3SS

Storbritannien

 

Namn på artikeln:

Inköpsdatum:

Detaijerad beskrivning av felet:

 

 

Namn:

Adress:

 

Postnummer:

Telefon:

Datum:

E-post:

Kundens underskrift :