Position

 • Välj en position inuti på en ren och horisontell yta.
 • Placera inte nära källor till värme eller kyla, såsom en värmare eller luftkonditionering. Produkten fungerar som bäst i ett rum mellan 68ºF/20ºC och 75ºF/24ºC.
 • Håll kabeln borta från uppvärmda ytor.
 • Denna produkt är inte lämplig att montera på glasytor.
 • För bästa prestanda rekommenderar vi att du håller produkten borta från: solljus för att förhindra blekande drag och kalla platser för att förhindra långsam drift och frysning, varma platser för att förhindra överhettning.
 • Endast för inomhusbruk

Barn

Denna produkt har tillverkats enligt relevanta säkerhetsstandarder. För användning med barn föreslår vi dock att produkten inte slås i golvet och att du fäster produkten på en yta, se nedan. När Neo inte är helt monterad, lämna den inte inom räckhåll för barn eftersom den innehåller små delar.

Montering och Uppvärmning


mathmos_neo_lava_lamp_instructions

Denna produkt kommer med 8 komponenter:

 1. Bas
 2. Flaska
 3. Långt armstycke

 4. M4 skruv x 1
 5. M2.5 insexnyckel x 1
 6. Byte av strömadapter
 7. UK utbytbar kontakt
 8. EU utbytbar kontakt

Att bygga ihop:

 1. Placera basen på en stabil och plan yta. TILLVAL: Basringen har x2 skruvhål som gör att du kan fästa basen (om det behövs) på en lämplig plan jämn yta. Vi rekommenderar att du använder lämpliga skruvar (x2 av samma specifikation) för den yta du ska fästa basen på. Du måste se till att basen är placerad och säkrad på den önskade ytan. När den väl är fixerad ska basen vara fri från rörelse hela tiden. (fästskruvar medföljer ej) (figur 1)
 2. Ta flaskan och placera den långa armbiten över flaskans topp och tryck på plats (figur 2)
 3. Håll stadigt flaskan och armstycket med båda händerna och placera försiktigt i basen och passa in i skruvhålet på basen – gör detta genom att sätta in armstycket i hålrummet (under skruvhålet) i basen. (figur 3)
 4. Sätt i den medföljande skruven och dra åt med insexnyckeln tills det sitter fast (figur 4)
 5. Skjut in rätt kontakt (EU-kontakt eller UK-kontakt) på strömadaptern tills det klickar (figur 5)
 6. Anslut den medföljande växlingsadaptern till baskabelporten. Koppla in produkten och slå på den (figur 6)

Uppvärmningen tar mellan 1-3 timmar beroende på omgivande temperatur. Stalagmitformer kan bildas under uppvärmningsprocessen, dessa kommer sedan att smälta och lavan börjar rinna. Det är normalt att glaset har små luftbubblor och gjutna ärr.

Operation

 • Din Mathmos-produkt fungerar bäst efter att den har använts fyra eller fem gånger. För de första gångerna kan du se små luftbubblor i lavan. Observera att uppvärmningstiden minskar efter flera användningar.
 • Lämna inte produkten på i mer än sex timmar om dagen eller låt den överhettas; detta förlänger produktens livslängd. Överhettning kommer att förkorta produktens livslängd; om det är överhettat blir det antingen bara en stor bubbla på toppen av flaskan eller många mycket små bubblor.
 • Flytta eller skaka aldrig produkten när den används eller fortfarande är varm, eftersom detta orsakar irreparabel grumling.

Ersättning

När din produkt har tagit slut kommer den att börja bli grumlig, färgerna kan blekna och den kommer inte att röra sig så bra som den en gång gjorde. Detta kommer att ske efter cirka 2000 timmars drift. Oavsett om din produkt har tagit slut eller om du vill ha en alternativ färgkombination, besök vår hemsida på www.mathmos.com för mer information om en ersättningsflaska eller full produkt. Observera att vi inte fyller på flaskor. Öppna under inga omständigheter det säkra locket och tillsätt vätska.

Om glödlampan går, vänligen byt ut den mot en av samma typ och effekt. Montera endast rätt glödlampa, enligt etiketten i sockeln. Besök vår webbplats på www.mathmos.com för mer information om utbyteslampor.

VIKTIG! Låt alltid din produkt svalna helt innan du hanterar eller flyttar produkten.
När din produkt har svalnat helt, använd den medföljande insexnyckeln för att skruva loss och ta bort den bakre skruven (förvara dessa komponenter säkra). Håll försiktigt i både flaskan och armdelen, lyft och ta bort flaskan och armdelen från basen. Ta försiktigt bort armstycket från flaskan och placera det på flaskan du vill använda. Se nu “konfigurera” för instruktioner om hur man monterar.

Säkerhets instruktioner

 • Denna produkt har den lagstadgade garantin i inköpslandet och uppfyller alla tillämpliga standardkrav. Använd denna produkt endast för dess avsedda användning enligt beskrivningen i dessa instruktioner. Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
 • Använd inga andra medel för att värma upp flaskan än den medföljande glödlampan och försök inte heller att kyla ner den på konstgjord väg.
 • Använd inte produkten i mer än 6 timmar om dagen.
 • Vätskorna i produkten är inte farliga och kan kasseras på normalt sätt (för detaljer, se våra vanliga frågor online på www.mathmos.com). Om vätskan sväljs av misstag, drick mycket vatten. Om några symtom uppstår, kontakta en läkare.
 • Använd aldrig denna produkt om flaskan har tappats eftersom detta kommer att skapa svaghet; skaffa en ersättningsflaska och kassera den gamla. Om innehållet spills, släng så mycket vätska och lava du kan ta bort, använd sedan rekommenderade rengöringsmetoder för att ta bort färgat vatten och vax för vilket golv du än har.

För att minska risken för brännskador, elektriska stötar eller personskador:

 • Dra ur kontakten ur vägguttaget innan du sätter på eller tar bort delar eller före rengöring.
 • Använd aldrig denna produkt om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar som den ska, om den har tappats eller skadats, eller om den har varit nedsänkt i vatten.
 • Den externa flexibla kabeln till denna produkt kan inte bytas ut. Om kabeln är skadad ska produkten kasseras.
 • För att koppla från, vrid strömbrytaren till avstängt läge och dra sedan ut kontakten ur uttaget.
 • Rör aldrig glödlampan om produkten är påslagen eller om den precis har stängts av för att undvika brännskador.
 • För att byta ut en defekt glödlampa, koppla ur produkten och låt den svalna tillräckligt.

Produkttillverkaren kan inte göras ansvarig för skada eller personskada orsakad av felaktig hantering, installation eller användning av dess produkter.