Förpackningen Innehåller

Saturn kommer i två förpackningar.
Förpackning 1: Bas att montera, R7s-lampa, bottenfattning, topp.
Förpackning 2: Fylld flaska.

Position

Saturn ska enbart användas inomhus. Välj placering med omsorg, särskilt om Saturn ska användas i offentliga utrymmen. Se till att sladden når eluttaget utan att dras ut och att den inte utgör en snubbelrisk. Välj en placering på en stabil, platt yta som tål dess vikt. Saturn fungerar bäst i temperaturer mellan 20º C och 24ºC.

För optimal funktion rekommenderar vi att du placerar produkten utom:

Per prestazioni ottimali, si consiglia ti tenere il prodotto lontano da:

 • solljus, för att förhindra blekning
 • drag och kalla utrymmen, som vid luftkonditionering, för att förhindra långsam
  funktion eller frysning
 • varma platser, som vid en värmare, för att förhindra överhettning.
 • Se till att sladden inte vidrör upphettade ytor.

FRIVILLIGT: Foten på basen har fyra skruvhål som gör att du kan fästa den på en lämplig yta. Vi rekommenderar att du använder lämpliga skruvar (fyra av samma sort) att fästa basen med. Du måste se till att basen står stadigt på ytan.

Montering och Uppvärmning

Vi rekommenderar att du tittar på videon på Saturn-sidan på Mathmos hemsida

Förpackning 1:

 1. Öppna lådan och ta försiktigt ut toppen och basen.
 2. Placera lampan i rätt position.
 3. Sätt i glödlampan i produkten genom att trycka in en sida och fästa den på plats mellan lamphållarens kontakter. (diagram 1) Säkerställ att glödlampans båda ändar sitter fast ordentligt i lamphållaren.

Förpackning 2: (den mindre lådan – flaska)

 1. Var försiktig när du tar ut flaskan ur lådan. Den är både tung och ömtålig.
 2. Öppna lådan genom att dra i öppningsremsan.
 3. Öppna flikarna och ta ut den övre kartongbiten och lägg den åt sidan.
 4. Med hjälp av handtagen på sidan av lådan, sänk lådan så att långsidan ligger
  på underlaget.
 5. Placera kartongbiten vid öppningen framför lådan för att skydda flaskan när
  den kommer ut ur lådan.
 6. Dra ut flaskan ur lådan med hjälp av flaskhalsen, och ställ samtidigt flaskan i
  upprätt läge på kartongbiten. (diagram 2)
 7. Lyft långsamt flaskan och sänk den sedan i läge på basen, och se till att
  den sitter i rätt läge på bottenfattningen. OBS Detta moment kan kräva två
  personer.
 8. Montera toppen ovanpå flaskan.

Uppvärmning tar mellan tre och fyra timmar beroende på omgivande temperatur. Stalagmitmönster kan formas under uppvärmningsprocessen. Dessa kommer att smälta och sedan kommer lavan att börja flöda. Du kan använda en timer med Saturn så att den sätts på automatiskt.

Användning

Saturn fungerar bäst när den har använts fyra eller fem gånger. De första gångerna kan du se små luftbubblor i lavan. Det är normalt att glaset har små luftbubblor och gjutningsrepor.
Saturn kan användas i upp till tolv timmar i sträck när den har värmts upp (under en användningsperiod). Se till att Saturn svalnar helt innan du sätter på den igen. Låt inte Saturn överhettas, eftersom detta förkortar lavans livslängd. Överhettning kan observeras om det finns antingen en stor bubbla längst upp i flaskan eller många mycket små bubblor.
OBS Lampan får aldrig flyttas medan den fortfarande är varm eftersom detta leder till att den blir grumlig, något som inte går att åtgärda.

Reservdelar

När din Saturn har nått slutet av sin livscykel kommer den att bli grumlig, färgerna kan blekna och den kommer inte att röra sig som tidigare. Detta inträffar efter cirka 2 000 timmars drift. Vare sig din produkt har nått slutet av sin livslängd eller när du önskar en annan färgkombination kan du besöka vår hemsida på www.mathmos.se för mer information om reservflaskor eller hela produkter.
OBS Öppna under inga omständigheter flaskan för att fylla på vätska.

Byte av glödlampa

 1. Det är viktigt att låta produkten svalna helt innan du hanterar eller underhåller den.
 2. När produkten har svalnat helt lyfter du försiktigt ut flaskan från basen och lägger den på en stabil ytan på behörigt avstånd från basen.
 3. Ta inte i glödlampan med bara händer, använd en mjuk trasa eller liknande.
 4. Sätt i glödlampan i produkten genom att trycka in en sida och fästa den på plats mellan lamphållarens kontakter. (diagram 2)
 5. Säkerställ att glödlampans båda ändar sitter fast ordentligt i lamphållaren. Om glödlampan går sönder, byt ut den mot en likadan med samma wattantal. Sätt bara i rätt glödlampa enligt anvisningar på etiketten i basen av lampan.
 6. Besök www.mathmos.se för mer information om hur du köper en reservglödlampa.

Säkerhet

 • Med denna produkt följer en garanti i enlighet med gällande lag i respektive inköpsland och uppfyller alla gällande standardkrav.
 • Denna produkt är enbart lämplig för uttag med 220–240V ~ 50Hz. Den får enbart användas med 3A-säkring.
 • Om produkten ska installeras i ett offentligt utrymme rekommenderar vi att du monterar en jordfelsbrytare.
 • Armaturen är en dubbelisolerad produkt av klass II och behöver inte jordas.
 • Placera produkten på behörigt avstånd från barn under 14 år för att förhindra att den går sönder.
 • Använd enbart produkten i avsett syfte och i enlighet med denna manual. Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
 • Använd inga andra medel för uppvärmning av flaskan än medföljande glödlampa och försök inte kyla ner den artificiellt.
 • Använd inte produkten i mer än tolv timmar i sträck när den har värmts upp (under en användningsperiod).
 • Vätskan i produkten är inte farlig och kan kasseras normalt (för detaljer, se våra Vanliga frågor på www.mathmos.se). Om vätskan nedsväljs av misstag, drick mycket vatten. Om symtom uppvisas, kontakta läkare.
 • Använd aldrig denna produkt om flaskan har tappats, eftersom detta försvagar materialet. Köp i sådana fall en ersättningsflaska och kasta den gamla. Om innehållet spills ut, torka upp så mycket vätska och lava du kan, och använd sedan rekommenderade metoder för att avlägsna vatten och vax från den golvtyp du har.

För att reducera risken för brännskador, elektrisk chock eller skador:

 • Dra ut sladden ur uttaget innan du sätter fast eller avlägsnar delar samt vid rengöring.
 • Använd aldrig produkten om sladd eller kontakt är skadade, om den inte fungerar korrekt, om den har tappats eller skadats eller om den har doppats i vatten.
 • Den externa böjliga sladden till produkten kan inte ersättas. Om sladden är skadad, kontakta Mathmos.
 • För att koppla ur, stäng av produkten med strömbrytaren, dra sedan ut kontakten ur uttaget.
 • Rör aldrig glödlampan om produkten är igång eller precis har slagits av, för att undvika brännskador. För att ersätta en trasig glödlampa, koppla ur produkten och låt den svalna tillräckligt.

OBS Mathmos Ltd. kan inte hållas ansvarig för skada på egendom eller person som orsakas av felaktig hantering, installation eller användning av produkten.

Elektriskt avfall bör inte slängas i hushållssoporna. Var vänlig lämna dessa vid en återvinningsanläggning. Hör med din kommun eller återförsäljare för råd om hur du återvinner. obtenir des conseils sur le recyclage.