Fireflow, Pod och Pod+

VARNING!! DETTA ÄR INTE EN LEKSAK!

Placering

På plan yta i rumstemperatur mellan 20 and 24ºC (69-75ºF). Placera inte på matta och blockera inte lampans undre ventilationsytor.

Förvara på säkert avstånd från barn och husdjur
Solljus – För att förhindra blekning
Drag – För att förhindra långsam drift och att ljuset slocknar

Installation

 1. Placera det runda metallinlägget på underdelen enligt illustrationen.
 2. Placera flaskan på underdelen och metallocket på flaskan.
 3. Tänd teljuset och för in det genom öppningen i underdelen.

Uppvärmning


pod_fireflow_candle_lava_lamp_instructions

Mellan 20 och 40 minuter beroende på omgivande temperatur och teljusets tillverkare.

Släck ljuset: Efter 4 timmars användning eller tidigare. Blås försiktigt ut ljuset utan att röra vid produkten som nu är het.

Operation

Använd aldrig produkten i mer än 4 timmar åt gången, eftersom den då blir farligt varm.

Rör aldrig flaskan eller metalldelar när produkten är på, eftersom allt blir mycket varmt.

Låt alltid produkten svalna i en timme efter användning innan du rör vid produkten eller värmeljuset.

 • Flytta eller skaka aldrig flaskan när den används eller inom en timme efteråt, eftersom detta orsakar irreparabel grumling.
 • Använd endast de små 4-timmars tändstiftslamporna, eftersom de längre brinnande tändstiften brinner för länge.
 • Använd en ny tändsticka varje gång du använder produkten för att undvika att behöva byta ut den när den är tänd.
 • Rengör flaskans botten varje gång före användning för att ta bort eventuell sot på flaskan som orsakats av värmeljuset.
 • Lämna aldrig produkten obevakad tillsammans med små barn eller djur.
 • Innehållet i flaskan är inte farligt och kan kastas på normalt sätt.
 • Om vätskorna spills på huden eller kommer i kontakt med ögonen ska de sköljas med kallt vatten och om symtom uppträder ska du uppsöka läkare.

Användning av Ljuskällor

Läs och följ alltid tillverkarens bruksanvisning som medföljer ljusen.

 1. Lämna aldrig ett brinnande ljus obevakat.
 2. Bränn ljuset utom räckhåll för barn och djur.
 3. Klipp veken till ca 1 cm innan du tänder den.
 4. Bränn inte ljuset på eller i närheten av något som kan börja brinna.
 5. Läs och följ alltid tillverkarens bruksanvisning som följer med ljusen. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.
 6. Placera inte ljusen i drag.
 7. Håll vaxet rent från tändstickor och annat skräp för att undvika flammor. Om ljuset överhettas och flimrar, täck det med en fuktig trasa.
 8. Använd inte vatten för att släcka lågan.