Placering

Placera din lavalampa på ett jämt underlag i rumstemperaturer på mellan 20 och 24°C.

Placera lampan på behörigt avstånd från;

 • barn under 14 år – för att förhindra att lampan går sönder
 • solljus – för att förhindra blekning
 • drag – för att förhindra långsam funktion
 • kalla platser – för att förhindra att lampan skulle frysa
 • heta platser – för att förhindra överhettning
 • djur – för att förhindra att lampan går sönder
 • placera inte lampan på mattor och blockera inte heller ventilationsutrymmet under lampan

 

VIKTIGT!

SÅ SÄTTER DU I MATHMOS HALOGENLAMPOR

 

 1. Hantera lampan försiktigt, halogenlampor är mycket ömtåliga.
 2. Låt lampan värmas till rumstemperatur.
 3. Se till att lavalampan står i rätt position.
 4. Använd en trasa för att hålla i lampan – fukt och olja från fingrarna kan skada lampan.

 

GU10-lampor: Tryck försiktigt ner de två stiften på lampan i sockeln och vrid lampan ett kvarts varv medurs tills det tar stopp.

 

SES-lampa: Skruva försiktigt i lampan och rotera medurs i tre varv eller tills det tar stopp.

 

 1. Placera försiktigt flaskan på basen.
 2. Sätt igång lampan med hjälp av strömbrytaren på sladden.

 

Viktigt

1 Rör aldrig vid glödlampa eller flaska när lavalampan är på.

2 Låt lampan svalna i en timme innan du rör vid glödlampan eller lavalampan.

3 Låt inte lavalampan vara på i mer än 6 timmar åt gången.

4 Lossa aldrig flaskan från basen när lavalampan är på.

Uppsättning & uppvärmning

VIKTIG! – PASSA MATTHOS HALOGEN-LÖKOR

 1. Hantera glödlampan med stor försiktighet; halogenlampor är extremt känsliga.
 2. Låt glödlampan värmas till rumstemperatur.
 3. Se till att din lavalampa är i rätt läge.

 4. Använd en vävnad för att hålla glödlampan; avlagringar på våra fingrar kan skada glödlampan.
 5. GU10 bulbs: Carefully push the two prongs of the bulb down into the socket and turn it a quarter-turn clockwise until it stops rotating.
 6. SES bulbs: Carefully screw the bulb in and rotate clockwise for three turns or until it meets resistance.

Placera lampan på en bas med skruvlocket längst upp. Om den inte sitter jämnt, vrid lite på lampan. Sätt sedan i kontakten och sätt på lampan. OBS. Det är normalt att det förekommer bubblor och gjutningsrepor i glaset.

Se till att lampan befinner sig på behörigt avstånd från direkt solljus för att förebygga att färgen bleknar. Uppvärmning tar mellan 1 och 3 timmar beroende på storleken på modellen och den omgivande temperaturen. Stalagmitmönster kan formas under uppvärmningsprocessen. Dessa kommer att smälta och sedan kommer lavan att börja flöda. Observera att uppvärmningstiden kommer att minska allteftersom lampan används.

Operation

Din lavalampa från Mathmos fungerar bäst efter att du har använt den fyra eller fem gånger. De första gångerna kan du kanske se några små luftbubblor i lavan.

Observera att du inte ska lämna din lavalampa på i mer än sex timmar om dagen eller låta den överhettas; detta kommer att förlänga livslängden på din lampa. Överhettning kan observeras om det finns antingen en stor bubbla eller många små.

Lampan får aldrig skakas eller flyttas medan den fortfarande är varm eftersom detta leder till att den blir grumlig, något som inte går att åtgärda. Observera att det är normalt att basen blir väldigt het.

Reservdelar

När din lavalampa har nått slutet av sin livscykel kommer den att bli grumlig, färgerna kan blekna och den kommer inte att röra sig lika bra som den gjorde tidigare. Detta inträffar efter cirka 2000 timmars drift. Då kan du köpa en ny flaska på www.mathmos.se i någon av de färger som vi har för närvarande. Observera att vi inte kan fylla på gamla flaskor. Öppna under inga omständigheter flaskan eller fyll på vätska.

Om glödlampan går sönder, byt ut den mot en likadan med samma watt. Sätt bara i rätt glödlampa enligt anvisningar på etiketten i basen av lampan. Glödlampor kan köpas på www.mathmos.se där du också hittar många andra reservdelar.

Säkerhet

Denna lampa har testats enligt relevanta säkerhetsnormer och lagstadgad garanti i det land som lampan köptes medföljer lampan. Vätskan i lamporna är inte farlig och kan kasseras på normalt sätt (för information, se våra Vanliga Frågor på vår webbplats). Använd aldrig en lampa om flaskan har tappats eftersom detta kan ha gjort glaset svagare. Skaffa en reservflaska och kasta den gamla. Lämna inte lampan utan översikt när det finns småbarn i närheten. Om vätskan skulle sväljas av misstag, drick rikligt med vatten. Om den spills på huden eller kommer i kontakt med ögonen, skölj med kallt vatten. Om det uppstår symptom, rådfråga läkare.