Mathmos Astro Instruktioner för lavalampan

Placering

Placera din lavalampa på ett jämt underlag i rumstemperaturer på mellan 20 och 24°C.

Placera lampan på behörigt avstånd från;

 • barn under 14 år – för att förhindra att lampan går sönder
 • solljus – för att förhindra blekning
 • drag – för att förhindra långsam funktion
 • kalla platser – för att förhindra att lampan skulle frysa
 • heta platser – för att förhindra överhettning
 • djur – för att förhindra att lampan går sönder
 • placera inte lampan på mattor och blockera inte heller ventilationsutrymmet under lampan

VIKTIGT!

SÅ SÄTTER DU I MATHMOS HALOGENLAMPOR

 

 1. Hantera lampan försiktigt, halogenlampor är mycket ömtåliga.
 2. Låt lampan värmas till rumstemperatur.
 3. Se till att lavalampan står i rätt position.
 4. Använd en trasa för att hålla i lampan – fukt och olja från fingrarna kan skada lampan.

 

GU10-lampor: Tryck försiktigt ner de två stiften på lampan i sockeln och vrid lampan ett kvarts varv medurs tills det tar stopp.

 

SES-lampa: Skruva försiktigt i lampan och rotera medurs i tre varv eller tills det tar stopp.

 

 1. Placera försiktigt flaskan på basen.
 2. Sätt igång lampan med hjälp av strömbrytaren på sladden.

 

Viktigt

1 Rör aldrig vid glödlampa eller flaska när lavalampan är på.

2 Låt lampan svalna i en timme innan du rör vid glödlampan eller lavalampan.

3 Låt inte lavalampan vara på i mer än 6 timmar åt gången.

4 Lossa aldrig flaskan från basen när lavalampan är på.

Uppsättning & uppvärmning

<!–
IMPORTANT! – FITTING MATHMOS HALOGEN BULBS

 1. Handle the bulb with great care; halogen bulbs are extremely delicate.
 2. Allow the bulb to warm to room temperature.
 3. Made sure your lava lamp is in the correct position.
 4. Use a tissue to hold the bulb; deposits on our fingers can damage the bulb.GU10 bulbs: Carefully push the two prongs of the bulb down into the socket and turn it a quarter-turn clockwise until it stops rotating.
  SES bulbs: Carefully screw the bulb in and rotate clockwise for three turns or until it meets resistance.
 5. Place the bottle on the base delicately.
 6. Turn the lamp on using the inline switch.

Important

 1. Never touch the bulb or the lamp when it is on.
 2. Allow the light to cool for one hour before touching the bulb or lamp.
 3. Do not run your lava lamp for more than 6 hours at any one time.
 4. Always leave the bottle sitting on the base when you turn it on.

–>

Placera lampan på en bas med skruvlocket längst upp. Om den inte sitter jämnt, vrid lite på lampan. Sätt sedan i kontakten och sätt på lampan. OBS. Det är normalt att det förekommer bubblor och gjutningsrepor i glaset.

Se till att lampan befinner sig på behörigt avstånd från direkt solljus för att förebygga att färgen bleknar. Uppvärmning tar mellan 1 och 3 timmar beroende på storleken på modellen och den omgivande temperaturen. Stalagmitmönster kan formas under uppvärmningsprocessen. Dessa kommer att smälta och sedan kommer lavan att börja flöda. Observera att uppvärmningstiden kommer att minska allteftersom lampan används.

Operation

Din lavalampa från Mathmos fungerar bäst efter att du har använt den fyra eller fem gånger. De första gångerna kan du kanske se några små luftbubblor i lavan.

Observera att du inte ska lämna din lavalampa på i mer än sex timmar om dagen eller låta den överhettas; detta kommer att förlänga livslängden på din lampa. Överhettning kan observeras om det finns antingen en stor bubbla eller många små.

Lampan får aldrig skakas eller flyttas medan den fortfarande är varm eftersom detta leder till att den blir grumlig, något som inte går att åtgärda. Observera att det är normalt att basen blir väldigt het.

Reservdelar

När din lavalampa har nått slutet av sin livscykel kommer den att bli grumlig, färgerna kan blekna och den kommer inte att röra sig lika bra som den gjorde tidigare. Detta inträffar efter cirka 2000 timmars drift. Då kan du köpa en ny flaska på www.mathmos.se i någon av de färger som vi har för närvarande. Observera att vi inte kan fylla på gamla flaskor. Öppna under inga omständigheter flaskan eller fyll på vätska.

Om glödlampan går sönder, byt ut den mot en likadan med samma watt. Sätt bara i rätt glödlampa enligt anvisningar på etiketten i basen av lampan. Glödlampor kan köpas på www.mathmos.se där du också hittar många andra reservdelar.

Säkerhet

Denna lampa har testats enligt relevanta säkerhetsnormer och lagstadgad garanti i det land som lampan köptes medföljer lampan. Vätskan i lamporna är inte farlig och kan kasseras på normalt sätt (för information, se våra Vanliga Frågor på vår webbplats). Använd aldrig en lampa om flaskan har tappats eftersom detta kan ha gjort glaset svagare. Skaffa en reservflaska och kasta den gamla. Lämna inte lampan utan översikt när det finns småbarn i närheten. Om vätskan skulle sväljas av misstag, drick rikligt med vatten. Om den spills på huden eller kommer i kontakt med ögonen, skölj med kallt vatten. Om det uppstår symptom, rådfråga läkare.

Mathmos Stearinljus Instruktioner för lavalampan

Tillbaka ▲

Fireflow, Pod och Pod+

VARNING!! DETTA ÄR INTE EN LEKSAK!

Placering

På plan yta i rumstemperatur mellan 20 and 24ºC (69-75ºF). Placera inte på matta och blockera inte lampans undre ventilationsytor.

Förvara på säkert avstånd från barn och husdjur
Solljus – För att förhindra blekning
Drag – För att förhindra långsam drift och att ljuset slocknar

Installation

 1. Placera det runda metallinlägget på underdelen enligt illustrationen.
 2. Placera flaskan på underdelen och metallocket på flaskan.
 3. Tänd teljuset och för in det genom öppningen i underdelen.

Uppvärmning


pod_fireflow_candle_lava_lamp_instructions

Mellan 20 och 40 minuter beroende på omgivande temperatur och teljusets tillverkare.

Släck ljuset: Efter 4 timmars användning eller tidigare. Blås försiktigt ut ljuset utan att röra vid produkten som nu är het.

Operation

Använd aldrig produkten i mer än 4 timmar åt gången, eftersom den då blir farligt varm.

Rör aldrig flaskan eller metalldelar när produkten är på, eftersom allt blir mycket varmt.

Låt alltid produkten svalna i en timme efter användning innan du rör vid produkten eller värmeljuset.

 • Flytta eller skaka aldrig flaskan när den används eller inom en timme efteråt, eftersom detta orsakar irreparabel grumling.
 • Använd endast de små 4-timmars tändstiftslamporna, eftersom de längre brinnande tändstiften brinner för länge.
 • Använd en ny tändsticka varje gång du använder produkten för att undvika att behöva byta ut den när den är tänd.
 • Rengör flaskans botten varje gång före användning för att ta bort eventuell sot på flaskan som orsakats av värmeljuset.
 • Lämna aldrig produkten obevakad tillsammans med små barn eller djur.
 • Innehållet i flaskan är inte farligt och kan kastas på normalt sätt.
 • Om vätskorna spills på huden eller kommer i kontakt med ögonen ska de sköljas med kallt vatten och om symtom uppträder ska du uppsöka läkare.

Användning av Ljuskällor

Läs och följ alltid tillverkarens bruksanvisning som medföljer ljusen.

 1. Lämna aldrig ett brinnande ljus obevakat.
 2. Bränn ljuset utom räckhåll för barn och djur.
 3. Klipp veken till ca 1 cm innan du tänder den.
 4. Bränn inte ljuset på eller i närheten av något som kan börja brinna.
 5. Läs och följ alltid tillverkarens bruksanvisning som följer med ljusen. Ta bort allt förpackningsmaterial före användning.
 6. Placera inte ljusen i drag.
 7. Håll vaxet rent från tändstickor och annat skräp för att undvika flammor. Om ljuset överhettas och flimrar, täck det med en fuktig trasa.
 8. Använd inte vatten för att släcka lågan.

Mathmos Neo Instruktioner för lavalampan

Tillbaka ▲

Position

 • Välj en position inuti på en ren och horisontell yta.
 • Placera inte nära källor till värme eller kyla, såsom en värmare eller luftkonditionering. Produkten fungerar som bäst i ett rum mellan 68ºF/20ºC och 75ºF/24ºC.
 • Håll kabeln borta från uppvärmda ytor.
 • Denna produkt är inte lämplig att montera på glasytor.
 • För bästa prestanda rekommenderar vi att du håller produkten borta från: solljus för att förhindra blekande drag och kalla platser för att förhindra långsam drift och frysning, varma platser för att förhindra överhettning.
 • Endast för inomhusbruk

Barn

Denna produkt har tillverkats enligt relevanta säkerhetsstandarder. För användning med barn föreslår vi dock att produkten inte slås i golvet och att du fäster produkten på en yta, se nedan. När Neo inte är helt monterad, lämna den inte inom räckhåll för barn eftersom den innehåller små delar.

Montering och Uppvärmning


mathmos_neo_lava_lamp_instructions

Denna produkt kommer med 8 komponenter:

 1. Bas
 2. Flaska
 3. Långt armstycke

 4. M4 skruv x 1
 5. M2.5 insexnyckel x 1
 6. Byte av strömadapter
 7. UK utbytbar kontakt
 8. EU utbytbar kontakt

Att bygga ihop:

 1. Placera basen på en stabil och plan yta. TILLVAL: Basringen har x2 skruvhål som gör att du kan fästa basen (om det behövs) på en lämplig plan jämn yta. Vi rekommenderar att du använder lämpliga skruvar (x2 av samma specifikation) för den yta du ska fästa basen på. Du måste se till att basen är placerad och säkrad på den önskade ytan. När den väl är fixerad ska basen vara fri från rörelse hela tiden. (fästskruvar medföljer ej) (figur 1)
 2. Ta flaskan och placera den långa armbiten över flaskans topp och tryck på plats (figur 2)
 3. Håll stadigt flaskan och armstycket med båda händerna och placera försiktigt i basen och passa in i skruvhålet på basen – gör detta genom att sätta in armstycket i hålrummet (under skruvhålet) i basen. (figur 3)
 4. Sätt i den medföljande skruven och dra åt med insexnyckeln tills det sitter fast (figur 4)
 5. Skjut in rätt kontakt (EU-kontakt eller UK-kontakt) på strömadaptern tills det klickar (figur 5)
 6. Anslut den medföljande växlingsadaptern till baskabelporten. Koppla in produkten och slå på den (figur 6)

Uppvärmningen tar mellan 1-3 timmar beroende på omgivande temperatur. Stalagmitformer kan bildas under uppvärmningsprocessen, dessa kommer sedan att smälta och lavan börjar rinna. Det är normalt att glaset har små luftbubblor och gjutna ärr.

Operation

 • Din Mathmos-produkt fungerar bäst efter att den har använts fyra eller fem gånger. För de första gångerna kan du se små luftbubblor i lavan. Observera att uppvärmningstiden minskar efter flera användningar.
 • Lämna inte produkten på i mer än sex timmar om dagen eller låt den överhettas; detta förlänger produktens livslängd. Överhettning kommer att förkorta produktens livslängd; om det är överhettat blir det antingen bara en stor bubbla på toppen av flaskan eller många mycket små bubblor.
 • Flytta eller skaka aldrig produkten när den används eller fortfarande är varm, eftersom detta orsakar irreparabel grumling.

Ersättning

När din produkt har tagit slut kommer den att börja bli grumlig, färgerna kan blekna och den kommer inte att röra sig så bra som den en gång gjorde. Detta kommer att ske efter cirka 2000 timmars drift. Oavsett om din produkt har tagit slut eller om du vill ha en alternativ färgkombination, besök vår hemsida på www.mathmos.com för mer information om en ersättningsflaska eller full produkt. Observera att vi inte fyller på flaskor. Öppna under inga omständigheter det säkra locket och tillsätt vätska.

Om glödlampan går, vänligen byt ut den mot en av samma typ och effekt. Montera endast rätt glödlampa, enligt etiketten i sockeln. Besök vår webbplats på www.mathmos.com för mer information om utbyteslampor.

VIKTIG! Låt alltid din produkt svalna helt innan du hanterar eller flyttar produkten.
När din produkt har svalnat helt, använd den medföljande insexnyckeln för att skruva loss och ta bort den bakre skruven (förvara dessa komponenter säkra). Håll försiktigt i både flaskan och armdelen, lyft och ta bort flaskan och armdelen från basen. Ta försiktigt bort armstycket från flaskan och placera det på flaskan du vill använda. Se nu “konfigurera” för instruktioner om hur man monterar.

Säkerhets instruktioner

 • Denna produkt har den lagstadgade garantin i inköpslandet och uppfyller alla tillämpliga standardkrav. Använd denna produkt endast för dess avsedda användning enligt beskrivningen i dessa instruktioner. Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
 • Använd inga andra medel för att värma upp flaskan än den medföljande glödlampan och försök inte heller att kyla ner den på konstgjord väg.
 • Använd inte produkten i mer än 6 timmar om dagen.
 • Vätskorna i produkten är inte farliga och kan kasseras på normalt sätt (för detaljer, se våra vanliga frågor online på www.mathmos.com). Om vätskan sväljs av misstag, drick mycket vatten. Om några symtom uppstår, kontakta en läkare.
 • Använd aldrig denna produkt om flaskan har tappats eftersom detta kommer att skapa svaghet; skaffa en ersättningsflaska och kassera den gamla. Om innehållet spills, släng så mycket vätska och lava du kan ta bort, använd sedan rekommenderade rengöringsmetoder för att ta bort färgat vatten och vax för vilket golv du än har.

För att minska risken för brännskador, elektriska stötar eller personskador:

 • Dra ur kontakten ur vägguttaget innan du sätter på eller tar bort delar eller före rengöring.
 • Använd aldrig denna produkt om den har en skadad sladd eller kontakt, om den inte fungerar som den ska, om den har tappats eller skadats, eller om den har varit nedsänkt i vatten.
 • Den externa flexibla kabeln till denna produkt kan inte bytas ut. Om kabeln är skadad ska produkten kasseras.
 • För att koppla från, vrid strömbrytaren till avstängt läge och dra sedan ut kontakten ur uttaget.
 • Rör aldrig glödlampan om produkten är påslagen eller om den precis har stängts av för att undvika brännskador.
 • För att byta ut en defekt glödlampa, koppla ur produkten och låt den svalna tillräckligt.

Produkttillverkaren kan inte göras ansvarig för skada eller personskada orsakad av felaktig hantering, installation eller användning av dess produkter.

Mathmos Telstar Instruktioner för lavalampan

Tillbaka ▲

Placering

Placera din lavalampa på ett jämt underlag i rumstemperaturer på mellan 20 och 24°C.

Placera lampan på behörigt avstånd från;

 • barn under 14 år – för att förhindra att lampan går sönder
 • solljus – för att förhindra blekning
 • drag – för att förhindra långsam funktion
 • kalla platser – för att förhindra att lampan skulle frysa
 • heta platser – för att förhindra överhettning
 • djur – för att förhindra att lampan går sönder
 • placera inte lampan på mattor och blockera inte heller ventilationsutrymmet under lampan

 

VIKTIGT!

SÅ SÄTTER DU I MATHMOS HALOGENLAMPOR

 

 1. Hantera lampan försiktigt, halogenlampor är mycket ömtåliga.
 2. Låt lampan värmas till rumstemperatur.
 3. Se till att lavalampan står i rätt position.
 4. Använd en trasa för att hålla i lampan – fukt och olja från fingrarna kan skada lampan.

 

GU10-lampor: Tryck försiktigt ner de två stiften på lampan i sockeln och vrid lampan ett kvarts varv medurs tills det tar stopp.

 

SES-lampa: Skruva försiktigt i lampan och rotera medurs i tre varv eller tills det tar stopp.

 

 1. Placera försiktigt flaskan på basen.
 2. Sätt igång lampan med hjälp av strömbrytaren på sladden.

 

Viktigt

1 Rör aldrig vid glödlampa eller flaska när lavalampan är på.

2 Låt lampan svalna i en timme innan du rör vid glödlampan eller lavalampan.

3 Låt inte lavalampan vara på i mer än 6 timmar åt gången.

4 Lossa aldrig flaskan från basen när lavalampan är på.

Uppsättning & uppvärmning

VIKTIG! – PASSA MATTHOS HALOGEN-LÖKOR

 1. Hantera glödlampan med stor försiktighet; halogenlampor är extremt känsliga.
 2. Låt glödlampan värmas till rumstemperatur.
 3. Se till att din lavalampa är i rätt läge.

 4. Använd en vävnad för att hålla glödlampan; avlagringar på våra fingrar kan skada glödlampan.
 5. GU10 bulbs: Carefully push the two prongs of the bulb down into the socket and turn it a quarter-turn clockwise until it stops rotating.
 6. SES bulbs: Carefully screw the bulb in and rotate clockwise for three turns or until it meets resistance.

Placera lampan på en bas med skruvlocket längst upp. Om den inte sitter jämnt, vrid lite på lampan. Sätt sedan i kontakten och sätt på lampan. OBS. Det är normalt att det förekommer bubblor och gjutningsrepor i glaset.

Se till att lampan befinner sig på behörigt avstånd från direkt solljus för att förebygga att färgen bleknar. Uppvärmning tar mellan 1 och 3 timmar beroende på storleken på modellen och den omgivande temperaturen. Stalagmitmönster kan formas under uppvärmningsprocessen. Dessa kommer att smälta och sedan kommer lavan att börja flöda. Observera att uppvärmningstiden kommer att minska allteftersom lampan används.

Operation

Din lavalampa från Mathmos fungerar bäst efter att du har använt den fyra eller fem gånger. De första gångerna kan du kanske se några små luftbubblor i lavan.

Observera att du inte ska lämna din lavalampa på i mer än sex timmar om dagen eller låta den överhettas; detta kommer att förlänga livslängden på din lampa. Överhettning kan observeras om det finns antingen en stor bubbla eller många små.

Lampan får aldrig skakas eller flyttas medan den fortfarande är varm eftersom detta leder till att den blir grumlig, något som inte går att åtgärda. Observera att det är normalt att basen blir väldigt het.

Reservdelar

När din lavalampa har nått slutet av sin livscykel kommer den att bli grumlig, färgerna kan blekna och den kommer inte att röra sig lika bra som den gjorde tidigare. Detta inträffar efter cirka 2000 timmars drift. Då kan du köpa en ny flaska på www.mathmos.se i någon av de färger som vi har för närvarande. Observera att vi inte kan fylla på gamla flaskor. Öppna under inga omständigheter flaskan eller fyll på vätska.

Om glödlampan går sönder, byt ut den mot en likadan med samma watt. Sätt bara i rätt glödlampa enligt anvisningar på etiketten i basen av lampan. Glödlampor kan köpas på www.mathmos.se där du också hittar många andra reservdelar.

Säkerhet

Denna lampa har testats enligt relevanta säkerhetsnormer och lagstadgad garanti i det land som lampan köptes medföljer lampan. Vätskan i lamporna är inte farlig och kan kasseras på normalt sätt (för information, se våra Vanliga Frågor på vår webbplats). Använd aldrig en lampa om flaskan har tappats eftersom detta kan ha gjort glaset svagare. Skaffa en reservflaska och kasta den gamla. Lämna inte lampan utan översikt när det finns småbarn i närheten. Om vätskan skulle sväljas av misstag, drick rikligt med vatten. Om den spills på huden eller kommer i kontakt med ögonen, skölj med kallt vatten. Om det uppstår symptom, rådfråga läkare.

Mathmos iO Instruktioner för lavalampan

Tillbaka ▲

PLACERING

Endast för inomhusbruk. Välj en plats på en ren, stadig och horisontell yta.

Placera inte nära källa till värme eller kyla, som ett värmeelement eller luftkonditionering. Produkten fungerar bäst i temperaturer mellan 20ºC och 24ºC.

Se till att sladden inte vidrör upphettade ytor.

För bästa prestanda rekommenderar vi att du placerar produkten på behörigt avstånd från: solljus för att förhindra blekning, drag och kalla platser för att förhindra långsam funktion eller frysning, heta platser för att förhindra överhettning.

Placera basen på en stabil och plan yta. FRIVILLIGT: Basen har fyra skruvhål som gör att du (vid behov) kan fästa den på en lämplig yta. Vi rekommenderar att du använder skruvar (fyra av samma sort) som lämpar sig för ytan du fäster basen på. Du måste se till att basen står stadigt på ytan.

Installation och Uppvärmning


mathmos_io_giant_lava_lamp_instructions

Produkten består av åtta komponenter:

 1. 1. Bas
 2. 2. R7s-lampa
 3. 3. Glasskydd
 4. 4. Värmering
 5. 5. Flaska
 6. 6. Metalltopp
 7. 7. M4-skruv x 2
 8. 8. Insexnyckel x 1

Montering:

Undvik att hantera glödlampor med bara händerna, använd istället en mjuk trasa eller liknande.

 1. Sätt i glödlampan i produkten genom att trycka in en sida och fästa den på plats mellan lamphållarens kontakter. Säkerställ att glödlampans båda ändar sitter fast ordentligt i lamphållaren.
 2. Sätt glasskyddet på plats. Det är viktigt att denna del sitter på plats innan du använder produkten.
 3. Sätt värmeringen på plats enligt bilden.
 4. Lyft försiktigt flaskan i halsen och placera flaskan på värmeringen från produktens framsida. Säkerställ att den står lodrätt och stabilt.
 5. Sätt fast metalltoppen. Säkerställ att armarna passar i sina skåror och vrid den försiktigt på plats. Tvinga den inte på plats, eftersom detta kan skada produkten och ha sönder flaskan.
 6. Sätt i den medföljande skruven och skruva åt med insexnyckeln. Skruva inte åt för hårt. Upprepa med den andra armen.

Uppvärmning tar mellan 1 och 3 timmar beroende på omgivande temperatur. Stalagmitmönster kan formas under uppvärmningsprocessen. Dessa kommer att smälta och sedan kommer lavan att börja flöda.

Användning

 • Din Mathmos-produkt fungerar bäst när den har använts fyra eller fem gånger. De första gångerna ser du kanske små luftbubblor i lavan. Observera att uppvärmningstiden kommer att minska allteftersom lampan används.
 • Observera att du inte ska lämna din lavalampa på i mer än sex timmar om dagen eller låta den överhettas – detta kommer att förlänga livslängden på din lampa. Överhettning kan observeras om det finns antingen en stor bubbla längst upp i flaskan eller många mycket små bubblor.
 • Lampan får aldrig skakas eller flyttas medan den fortfarande är varm eftersom detta leder till att den blir grumlig, något som inte går att åtgärda.
 • Det är normalt att det förekommer små bubblor och gjutningsrepor i glaset.

Reservdelar

När din lavalampa har nått slutet av sin livscykel kommer den att bli grumlig, färgerna kan blekna och den kommer inte att röra sig som tidigare. Detta inträffar efter cirka 2 000 timmars drift. Vare sig din produkt har nått slutet av sin livslängd eller när du önskar en annan färgkombination kan du besöka vår hemsida på www.mathmos.com för mer information om reservflaskor eller hela produkter. Observera att vi inte kan fylla på gamla flaskor. Öppna under inga omständigheter flaskan för att fylla på vätska.

Om glödlampan går sönder, byt ut den mot en likadan med samma wattantal. Sätt bara i rätt glödlampa enligt anvisningar på etiketten i basen av lampan. Besök vår webbplats på www.mathmos.se för mer information om extra glödlampor.

VIKTIGT! Låt alltid produkten svalna helt innan du hanterar eller flyttar den. När produkten har svalnat helt, använd den medföljande insexnyckeln för att skruva ut och avlägsna sidoskruvarna (placera dessa på ett säkert ställe). Lyft försiktigt av toppen. Lyft av och avlägsna flaskan från basen.

Placera ersättningsflaskan på produkten. Se vidare „Installation„ för instruktioner om montering.

Säkerhet

 • Med denna produkt följer en garanti i enlighet med gällande lag i respektive inköpsland och uppfyller alla gällande standardkrav.
 • Denna produkt är enbart lämplig för uttag med 220–240V ~ 50Hz.
 • Armaturen är en dubbelisolerad produkt av klass II och behöver inte jordas.
 • Placera produkten på behörigt avstånd från barn under 14 år för att förhindra att den går sönder.
 • Om glasskyddet går sönder eller får en spricka måste det ersättas omedelbart. Vänligen kontakta Mathmos för detta.
 • Använd enbart produkten i avsett syfte och i enlighet med denna manual. Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
 • Använd inga andra medel för uppvärmning av flaskan än medföljande glödlampa och försök inte kyla ner den artificiellt.
 • Använd inte produkten i mer än sex timmar om dagen.
 • Vätskan i produkten är inte farlig och kan kasseras normalt (för detaljer, se våra Vanliga frågor på www.mathmos.se). Om vätskan nedsväljs av misstag, drick mycket vatten. Om symtom uppvisas, kontakta läkare.
 • Använd aldrig denna produkt om flaskan har tappats, eftersom detta försvagar materialet. Köp i sådana fall en ersättningsflaska och kasta den gamla. Om innehållet spills ut, torka upp så mycket vätska och lava du kan, och använd sedan rekommenderade metoder för att avlägsna vatten och vax från den golvtyp du har.

För att reducera risken för brännskador, elektrisk chock eller personskador:

 • Dra ut sladden ur uttaget innan du sätter fast eller avlägsnar delar samt vid rengöring.
 • Använd aldrig produkten om sladd eller kontakt är skadade, om den inte fungerar korrekt, om den har tappats eller skadats eller om den har doppats i vatten.
 • Den externa böjliga sladden till produkten kan inte ersättas. Om sladden är skadad ska produkten kasseras.
 • För att koppla ur, stäng av produkten med strömbrytaren, dra sedan ut kontakten ur uttaget.
 • Rör aldrig glödlampan om produkten är igång eller precis har slagits av, för att undvika brännskador. För att ersätta en trasig glödlampa, koppla ur produkten och låt den svalna tillräckligt.

Produkttillverkaren kan inte hållas ansvarig för skada på egendom eller person som orsakas av felaktig hantering, installation eller användning av produkten.

Elektriskt avfall bör inte slängas i hushållssoporna. Var vänlig lämna dessa vid en återvinningsanläggning. Hör med din kommun eller återförsäljare för råd om hur du återvinner.

Mathmos Saturn Instruktioner för lavalampan

Tillbaka ▲

Förpackningen Innehåller

Saturn kommer i två förpackningar.
Förpackning 1: Bas att montera, R7s-lampa, bottenfattning, topp.
Förpackning 2: Fylld flaska.

Position

Saturn ska enbart användas inomhus. Välj placering med omsorg, särskilt om Saturn ska användas i offentliga utrymmen. Se till att sladden når eluttaget utan att dras ut och att den inte utgör en snubbelrisk. Välj en placering på en stabil, platt yta som tål dess vikt. Saturn fungerar bäst i temperaturer mellan 20º C och 24ºC.

För optimal funktion rekommenderar vi att du placerar produkten utom:

Per prestazioni ottimali, si consiglia ti tenere il prodotto lontano da:

 • solljus, för att förhindra blekning
 • drag och kalla utrymmen, som vid luftkonditionering, för att förhindra långsam
  funktion eller frysning
 • varma platser, som vid en värmare, för att förhindra överhettning.
 • Se till att sladden inte vidrör upphettade ytor.

FRIVILLIGT: Foten på basen har fyra skruvhål som gör att du kan fästa den på en lämplig yta. Vi rekommenderar att du använder lämpliga skruvar (fyra av samma sort) att fästa basen med. Du måste se till att basen står stadigt på ytan.

Montering och Uppvärmning

Vi rekommenderar att du tittar på videon på Saturn-sidan på Mathmos hemsida

Förpackning 1:

 1. Öppna lådan och ta försiktigt ut toppen och basen.
 2. Placera lampan i rätt position.
 3. Sätt i glödlampan i produkten genom att trycka in en sida och fästa den på plats mellan lamphållarens kontakter. (diagram 1) Säkerställ att glödlampans båda ändar sitter fast ordentligt i lamphållaren.

Förpackning 2: (den mindre lådan – flaska)

 1. Var försiktig när du tar ut flaskan ur lådan. Den är både tung och ömtålig.
 2. Öppna lådan genom att dra i öppningsremsan.
 3. Öppna flikarna och ta ut den övre kartongbiten och lägg den åt sidan.
 4. Med hjälp av handtagen på sidan av lådan, sänk lådan så att långsidan ligger
  på underlaget.
 5. Placera kartongbiten vid öppningen framför lådan för att skydda flaskan när
  den kommer ut ur lådan.
 6. Dra ut flaskan ur lådan med hjälp av flaskhalsen, och ställ samtidigt flaskan i
  upprätt läge på kartongbiten. (diagram 2)
 7. Lyft långsamt flaskan och sänk den sedan i läge på basen, och se till att
  den sitter i rätt läge på bottenfattningen. OBS Detta moment kan kräva två
  personer.
 8. Montera toppen ovanpå flaskan.

Uppvärmning tar mellan tre och fyra timmar beroende på omgivande temperatur. Stalagmitmönster kan formas under uppvärmningsprocessen. Dessa kommer att smälta och sedan kommer lavan att börja flöda. Du kan använda en timer med Saturn så att den sätts på automatiskt.

Användning

Saturn fungerar bäst när den har använts fyra eller fem gånger. De första gångerna kan du se små luftbubblor i lavan. Det är normalt att glaset har små luftbubblor och gjutningsrepor.
Saturn kan användas i upp till tolv timmar i sträck när den har värmts upp (under en användningsperiod). Se till att Saturn svalnar helt innan du sätter på den igen. Låt inte Saturn överhettas, eftersom detta förkortar lavans livslängd. Överhettning kan observeras om det finns antingen en stor bubbla längst upp i flaskan eller många mycket små bubblor.
OBS Lampan får aldrig flyttas medan den fortfarande är varm eftersom detta leder till att den blir grumlig, något som inte går att åtgärda.

Reservdelar

När din Saturn har nått slutet av sin livscykel kommer den att bli grumlig, färgerna kan blekna och den kommer inte att röra sig som tidigare. Detta inträffar efter cirka 2 000 timmars drift. Vare sig din produkt har nått slutet av sin livslängd eller när du önskar en annan färgkombination kan du besöka vår hemsida på www.mathmos.se för mer information om reservflaskor eller hela produkter.
OBS Öppna under inga omständigheter flaskan för att fylla på vätska.

Byte av glödlampa

 1. Det är viktigt att låta produkten svalna helt innan du hanterar eller underhåller den.
 2. När produkten har svalnat helt lyfter du försiktigt ut flaskan från basen och lägger den på en stabil ytan på behörigt avstånd från basen.
 3. Ta inte i glödlampan med bara händer, använd en mjuk trasa eller liknande.
 4. Sätt i glödlampan i produkten genom att trycka in en sida och fästa den på plats mellan lamphållarens kontakter. (diagram 2)
 5. Säkerställ att glödlampans båda ändar sitter fast ordentligt i lamphållaren. Om glödlampan går sönder, byt ut den mot en likadan med samma wattantal. Sätt bara i rätt glödlampa enligt anvisningar på etiketten i basen av lampan.
 6. Besök www.mathmos.se för mer information om hur du köper en reservglödlampa.

Säkerhet

 • Med denna produkt följer en garanti i enlighet med gällande lag i respektive inköpsland och uppfyller alla gällande standardkrav.
 • Denna produkt är enbart lämplig för uttag med 220–240V ~ 50Hz. Den får enbart användas med 3A-säkring.
 • Om produkten ska installeras i ett offentligt utrymme rekommenderar vi att du monterar en jordfelsbrytare.
 • Armaturen är en dubbelisolerad produkt av klass II och behöver inte jordas.
 • Placera produkten på behörigt avstånd från barn under 14 år för att förhindra att den går sönder.
 • Använd enbart produkten i avsett syfte och i enlighet med denna manual. Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
 • Använd inga andra medel för uppvärmning av flaskan än medföljande glödlampa och försök inte kyla ner den artificiellt.
 • Använd inte produkten i mer än tolv timmar i sträck när den har värmts upp (under en användningsperiod).
 • Vätskan i produkten är inte farlig och kan kasseras normalt (för detaljer, se våra Vanliga frågor på www.mathmos.se). Om vätskan nedsväljs av misstag, drick mycket vatten. Om symtom uppvisas, kontakta läkare.
 • Använd aldrig denna produkt om flaskan har tappats, eftersom detta försvagar materialet. Köp i sådana fall en ersättningsflaska och kasta den gamla. Om innehållet spills ut, torka upp så mycket vätska och lava du kan, och använd sedan rekommenderade metoder för att avlägsna vatten och vax från den golvtyp du har.

För att reducera risken för brännskador, elektrisk chock eller skador:

 • Dra ut sladden ur uttaget innan du sätter fast eller avlägsnar delar samt vid rengöring.
 • Använd aldrig produkten om sladd eller kontakt är skadade, om den inte fungerar korrekt, om den har tappats eller skadats eller om den har doppats i vatten.
 • Den externa böjliga sladden till produkten kan inte ersättas. Om sladden är skadad, kontakta Mathmos.
 • För att koppla ur, stäng av produkten med strömbrytaren, dra sedan ut kontakten ur uttaget.
 • Rör aldrig glödlampan om produkten är igång eller precis har slagits av, för att undvika brännskador. För att ersätta en trasig glödlampa, koppla ur produkten och låt den svalna tillräckligt.

OBS Mathmos Ltd. kan inte hållas ansvarig för skada på egendom eller person som orsakas av felaktig hantering, installation eller användning av produkten.

Elektriskt avfall bör inte slängas i hushållssoporna. Var vänlig lämna dessa vid en återvinningsanläggning. Hör med din kommun eller återförsäljare för råd om hur du återvinner. obtenir des conseils sur le recyclage.

Mathmos Rokit Instruktioner för lavalampan

Tillbaka ▲

Förpackningen Innehåller

Produkten består av sex komponenter:

 1. Bas att montera
 2. 3 x 80W R7 glödlampor
 3. Glasskydd och M4-skruv x 2
 4. Insexnyckel
 5. Flaska
 6. Spunnen metalltopp

Placering

Endast för inomhusbruk. Välj en plats på en ren, stadig och horisontell yta.

Placera inte nära källa till värme eller kyla, som ett värmeelement eller luftkonditionering. Produkten fungerar bäst i temperaturer mellan 20ºC och 24ºC.

Se till att sladden inte vidrör upphettade ytor.

För bästa prestanda rekommenderar vi att du placerar produkten på behörigt avstånd från: solljus för att förhindra blekning, drag och kalla platser för att förhindra långsam funktion eller frysning, heta platser för att förhindra överhettning.

Placera basen på en stabil och plan yta.

Montering och Uppvärmning

Mathmos Rokit Lavalampor Instruktioner
 1. Ta inte i glödlamporna med bara händer, använd en mjuk trasa eller liknande. Oljan på händerna kan orsaka ”hot spots” och göra att glödlampan går sönder i förtid.
 2. Sätt i glödlampan i produkten genom att trycka in en sida och fästa den på plats mellan lamphållarens kontakter. Säkerställ att glödlampans båda ändar sitter fast ordentligt i lamphållaren.
 3. Sätt glasskyddet på plats. Det är viktigt att denna del sitter på plats innan du använder produkten.
 4. Lyft försiktigt flaskan i halsen och placera flaskan på värmeringen från produktens framsida. Säkerställ att den står lodrätt och stabilt.
 5. Sätt fast toppen i spunnen metall.

Uppvärmning tar mellan 1 och 3 timmar beroende på omgivande temperatur. Stalagmitmönster kan formas under uppvärmningsprocessen. Dessa kommer att smälta och sedan kommer lavan att börja flöda.

Anvanding

Din Mathmos-produkt fungerar bäst när den har använts fyra eller fem gånger. De första gångerna ser du kanske små luftbubblor i lavan. Observera att uppvärmningstiden kommer att minska allteftersom lampan används.

Observera att du inte ska lämna din lavalampa på i mer än sex timmar om dagen eller låta den överhettas – detta kommer att förlänga livslängden på din lampa. Överhettning kan observeras om det finns antingen en stor bubbla längst upp i flaskan eller många mycket små bubblor.

Lampan får aldrig skakas eller flyttas medan den fortfarande är varm eftersom detta leder till att den blir grumlig, något som inte går att åtgärda.

Det är normalt att det förekommer små bubblor och gjutningsrepor i glaset.

Reservedelar

När din lavalampa har nått slutet av sin livscykel kommer den att bli grumlig, färgerna kan blekna och den kommer inte att röra sig som tidigare. Detta inträffar efter cirka 2 000 timmars drift. Vare sig din produkt har nått slutet av sin livslängd eller när du önskar en annan färgkombination kan du besöka vår hemsida på www.mathmos.se för mer information om reservflaskor eller hela produkter. Observera att vi inte kan fylla på gamla flaskor. Öppna under inga omständigheter flaskan för att fylla på vätska.

Om glödlampan går sönder, byt ut den mot en likadan med samma wattantal. Sätt bara i rätt glödlampa enligt anvisningar på etiketten i basen av lampan. Besök vår webbplats på www.mathmos.se för mer information om extra glödlampor.

VIKTIGT! Låt alltid produkten svalna helt innan du hanterar eller flyttar den. När produkten har svalnat helt, använd den medföljande insexnyckeln för att skruva ut och avlägsna sidoskruvarna (placera dessa på ett säkert ställe). Lyft försiktigt av toppen. Lyft av och avlägsna flaskan från basen.

Placera ersättningsflaskan på produkten. Se vidare ”Installation” för instruktioner om montering.

Säkerhet

 • Med denna produkt följer en garanti i enlighet med gällande lag i respektive inköpsland och uppfyller alla gällande standardkrav.
 • Denna produkt är enbart lämplig för uttag med 220–240V ~ 50Hz.
 • Armaturen är en dubbelisolerad produkt av klass II och behöver inte jordas.
 • Placera produkten på behörigt avstånd från barn under 14 år för att förhindra att den går sönder.
 • Om glasskyddet går sönder eller får en spricka måste det ersättas omedelbart. Vänligen kontakta Mathmos för detta.
 • Använd enbart produkten i avsett syfte och i enlighet med denna manual. Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
 • Använd inga andra medel för uppvärmning av flaskan än medföljande glödlampa och försök inte kyla ner den artificiellt.
 • Använd inte produkten i mer än sex timmar om dagen.
 • Vätskan i produkten är inte farlig och kan kasseras normalt (för detaljer, se våra Vanliga frågor på www.mathmos.se). Om vätskan nedsväljs av misstag, drick mycket vatten. Om symtom uppvisas, kontakta läkare.
 • Använd aldrig denna produkt om flaskan har tappats, eftersom detta försvagar materialet. Köp i sådana fall en ersättningsflaska och kasta den gamla. Om innehållet spills ut, torka upp så mycket vätska och lava du kan, och använd sedan rekommenderade metoder för att avlägsna vatten och vax från den golvtyp du har.

För att reducera risken för brännskador, elektrisk chock eller personskador:

 • Dra ut sladden ur uttaget innan du sätter fast eller avlägsnar delar samt vid rengöring.
 • Använd aldrig produkten om sladd eller kontakt är skadade, om den inte fungerar korrekt, om den har tappats eller skadats eller om den har doppats i vatten.
 • Den externa böjliga sladden till produkten kan inte ersättas. Om sladden är skadad ska produkten kasseras.
 • För att koppla ur, stäng av produkten med strömbrytaren, dra sedan ut kontakten ur uttaget.
 • Rör aldrig glödlampan om produkten är igång eller precis har slagits av, för att undvika brännskador. För att ersätta en trasig glödlampa, koppla ur produkten och låt den svalna tillräckligt.

Produkttillverkaren kan inte hållas ansvarig för skada på egendom eller person som orsakas av felaktig hantering, installation eller användning av produkten.

Elektriskt avfall bör inte slängas i hushållssoporna. Var vänlig lämna dessa vid en återvinningsanläggning. Hör med din kommun eller återförsäljare för råd om hur du återvinner.

Mathmos Evo Instruktioner för lavalampan

Tillbaka ▲

Placering

Vänta minst 24 timmar innan du använder Evo. Flaskan måste värmas upp till rumstemperatur innan den används. En plötslig temperaturförändring kan leda till att flaskan spricker.

Välj en plats i ett rum med en rumstemperatur mellan 20 och 24ºC.
Placera inte Evo på en dragig plats, då det kan göra att lampan fungerar lång-sammare. Drag kan också göra att ljuset slocknar.
Se till att står Evo utom räckhåll från barn och husdjur så att den inte går sönder. Placera inte Evo i direkt solljus, då detta kan bleka färgerna.
Evo ska inte placeras på en matta eller så att ventilationsutrymmena under lam-pan blockeras

Montering

 1. Placera glasbasen på en jämn yta. En värmetålig matta kan behövas, ber oende på yta.
 2. Placera värmeljuset i glaset.
 3. Placera det nedre metallstödet på glaset, och se till att det står rätt.
 4. Placera flaskan ovanpå det övre metallstödet och metalltoppen ovanpå flas kan.
 5. Tänd värmeljuset genom öppningen i basen.

Användning

Det var 40-50 minuter för Evo att värma upp, beroende på omgivande tempera-tur och vilket värmeljus du använder.
Efter 4 timmars användning, eller innan dess, blås ut värmeljuset utan att röra vid produkten, eftersom den nu är mycket varm.
Använd ett nytt värmeljus varje gång du använder produkten, för att undvika att behöva byta under tiden som lampan är tänd.
Rengör flaskans botten innan varje användning. Detta tar bort eventuellt sot som värmeljuset kan ha orsakat på flaskans botten.
Använd bara de små värmeljusen som räcker i 4 timmar, eftersom de större brinner för länge. [Värmeljus med en enda veke, högst 38 mm i diameter och 16 mm högt]

VARNING – DETTA ÄR INGEN LEKSAK!

 • Använd inte Evo med Neo-flaskor eller gamla Telstar- eller Baby-flaskor. Neo-flaskor har en plastbeläggning som smälter. Äldre Telstar- och Baby-flaskor kan sitta för nära ljuset, använd endast flaskor som köpts från Mathmos under de senaste två åren.
 • Använd aldrig i mer än 4 timmar åt gången, eftersom produkten då blir farligt varm.
 • Rör aldrig vid flaskan eller metalldelar när produkten är igång, eftersom de blir mycket varma.
 • Låt alltid produkten svalna i en timme innan du rör vid produkten eller värmeljuset.
 • Lampan får aldrig skakas eller flyttas medan den används eller en timme efteråt eftersom detta leder till att den blir grumlig, något som inte går att åtgärda.
 • Lämna inte produkten oövervakad med små barn eller djur.
 • Flaskans innehåll är inte farligt och kan bortskaffas som vanligt avfall.
 • Om vätska spills på huden eller kommer i kontakt med ögonen, häll på kallt vatten. Om du upptäcker några symtom, uppsök en läkare.

Mathmos Candle Lava Lamp Instructions

Användning av Värmeljus

Läs och följ alltid tillverkarens instruktioner som följer med värmeljus

 1. Lämna aldrig ett brinnande ljus oövervakat.
 2. Håll levande ljus utom räckhåll för barn och husdjur.
 3. Klipp av ca 1 cm av veken innan du tänder ljuset.
 4. Tänd inte ljus på eller nära något som kan fatta eld.
 5. Läs och följ alltid tillverkarens instruktioner som följer med värmeljus. Avlägs na allt förpackningsmaterial före användning.
 6. Placera inte levande ljus i drag.
 7. Se till att det inte finns tändstickor eller annat skräp i ljuset, för att undvika eldslågor om ljuset överhettas och flammar upp – släck då med en fuktig tra sa.
 8. Använd inte vatten för att släcka elden.

Use of Candles

Always read and follow the manufacturer’s instructions supplied with candles.

 1. Never leave a burning candle unattended.
 2. Burn the candle out of the reach of children and pets.
 3. Trim the wick to about 1cm (1/2”) before lighting.
 4. Remove all packaging before use.
 5. Do not burn candles on or near anything that can catch fire.
 6. Do not place candles in a draught.
 7. Keep the wax pool clear of matches and other debris to avoid flaming if the candle overheats and flares; cover with a damp cloth.
 8. Do not use water to extinguish the flame.