PLACERING

Endast för inomhusbruk. Välj en plats på en ren, stadig och horisontell yta.

Placera inte nära källa till värme eller kyla, som ett värmeelement eller luftkonditionering. Produkten fungerar bäst i temperaturer mellan 20ºC och 24ºC.

Se till att sladden inte vidrör upphettade ytor.

För bästa prestanda rekommenderar vi att du placerar produkten på behörigt avstånd från: solljus för att förhindra blekning, drag och kalla platser för att förhindra långsam funktion eller frysning, heta platser för att förhindra överhettning.

Placera basen på en stabil och plan yta. FRIVILLIGT: Basen har fyra skruvhål som gör att du (vid behov) kan fästa den på en lämplig yta. Vi rekommenderar att du använder skruvar (fyra av samma sort) som lämpar sig för ytan du fäster basen på. Du måste se till att basen står stadigt på ytan.

Installation och Uppvärmning


mathmos_io_giant_lava_lamp_instructions

Produkten består av åtta komponenter:

 1. 1. Bas
 2. 2. R7s-lampa
 3. 3. Glasskydd
 4. 4. Värmering
 5. 5. Flaska
 6. 6. Metalltopp
 7. 7. M4-skruv x 2
 8. 8. Insexnyckel x 1

Montering:

Undvik att hantera glödlampor med bara händerna, använd istället en mjuk trasa eller liknande.

 1. Sätt i glödlampan i produkten genom att trycka in en sida och fästa den på plats mellan lamphållarens kontakter. Säkerställ att glödlampans båda ändar sitter fast ordentligt i lamphållaren.
 2. Sätt glasskyddet på plats. Det är viktigt att denna del sitter på plats innan du använder produkten.
 3. Sätt värmeringen på plats enligt bilden.
 4. Lyft försiktigt flaskan i halsen och placera flaskan på värmeringen från produktens framsida. Säkerställ att den står lodrätt och stabilt.
 5. Sätt fast metalltoppen. Säkerställ att armarna passar i sina skåror och vrid den försiktigt på plats. Tvinga den inte på plats, eftersom detta kan skada produkten och ha sönder flaskan.
 6. Sätt i den medföljande skruven och skruva åt med insexnyckeln. Skruva inte åt för hårt. Upprepa med den andra armen.

Uppvärmning tar mellan 1 och 3 timmar beroende på omgivande temperatur. Stalagmitmönster kan formas under uppvärmningsprocessen. Dessa kommer att smälta och sedan kommer lavan att börja flöda.

Användning

 • Din Mathmos-produkt fungerar bäst när den har använts fyra eller fem gånger. De första gångerna ser du kanske små luftbubblor i lavan. Observera att uppvärmningstiden kommer att minska allteftersom lampan används.
 • Observera att du inte ska lämna din lavalampa på i mer än sex timmar om dagen eller låta den överhettas – detta kommer att förlänga livslängden på din lampa. Överhettning kan observeras om det finns antingen en stor bubbla längst upp i flaskan eller många mycket små bubblor.
 • Lampan får aldrig skakas eller flyttas medan den fortfarande är varm eftersom detta leder till att den blir grumlig, något som inte går att åtgärda.
 • Det är normalt att det förekommer små bubblor och gjutningsrepor i glaset.

Reservdelar

När din lavalampa har nått slutet av sin livscykel kommer den att bli grumlig, färgerna kan blekna och den kommer inte att röra sig som tidigare. Detta inträffar efter cirka 2 000 timmars drift. Vare sig din produkt har nått slutet av sin livslängd eller när du önskar en annan färgkombination kan du besöka vår hemsida på www.mathmos.com för mer information om reservflaskor eller hela produkter. Observera att vi inte kan fylla på gamla flaskor. Öppna under inga omständigheter flaskan för att fylla på vätska.

Om glödlampan går sönder, byt ut den mot en likadan med samma wattantal. Sätt bara i rätt glödlampa enligt anvisningar på etiketten i basen av lampan. Besök vår webbplats på www.mathmos.se för mer information om extra glödlampor.

VIKTIGT! Låt alltid produkten svalna helt innan du hanterar eller flyttar den. När produkten har svalnat helt, använd den medföljande insexnyckeln för att skruva ut och avlägsna sidoskruvarna (placera dessa på ett säkert ställe). Lyft försiktigt av toppen. Lyft av och avlägsna flaskan från basen.

Placera ersättningsflaskan på produkten. Se vidare „Installation„ för instruktioner om montering.

Säkerhet

 • Med denna produkt följer en garanti i enlighet med gällande lag i respektive inköpsland och uppfyller alla gällande standardkrav.
 • Denna produkt är enbart lämplig för uttag med 220–240V ~ 50Hz.
 • Armaturen är en dubbelisolerad produkt av klass II och behöver inte jordas.
 • Placera produkten på behörigt avstånd från barn under 14 år för att förhindra att den går sönder.
 • Om glasskyddet går sönder eller får en spricka måste det ersättas omedelbart. Vänligen kontakta Mathmos för detta.
 • Använd enbart produkten i avsett syfte och i enlighet med denna manual. Använd inga tillbehör som inte rekommenderas av tillverkaren.
 • Använd inga andra medel för uppvärmning av flaskan än medföljande glödlampa och försök inte kyla ner den artificiellt.
 • Använd inte produkten i mer än sex timmar om dagen.
 • Vätskan i produkten är inte farlig och kan kasseras normalt (för detaljer, se våra Vanliga frågor på www.mathmos.se). Om vätskan nedsväljs av misstag, drick mycket vatten. Om symtom uppvisas, kontakta läkare.
 • Använd aldrig denna produkt om flaskan har tappats, eftersom detta försvagar materialet. Köp i sådana fall en ersättningsflaska och kasta den gamla. Om innehållet spills ut, torka upp så mycket vätska och lava du kan, och använd sedan rekommenderade metoder för att avlägsna vatten och vax från den golvtyp du har.

För att reducera risken för brännskador, elektrisk chock eller personskador:

 • Dra ut sladden ur uttaget innan du sätter fast eller avlägsnar delar samt vid rengöring.
 • Använd aldrig produkten om sladd eller kontakt är skadade, om den inte fungerar korrekt, om den har tappats eller skadats eller om den har doppats i vatten.
 • Den externa böjliga sladden till produkten kan inte ersättas. Om sladden är skadad ska produkten kasseras.
 • För att koppla ur, stäng av produkten med strömbrytaren, dra sedan ut kontakten ur uttaget.
 • Rör aldrig glödlampan om produkten är igång eller precis har slagits av, för att undvika brännskador. För att ersätta en trasig glödlampa, koppla ur produkten och låt den svalna tillräckligt.

Produkttillverkaren kan inte hållas ansvarig för skada på egendom eller person som orsakas av felaktig hantering, installation eller användning av produkten.

Elektriskt avfall bör inte slängas i hushållssoporna. Var vänlig lämna dessa vid en återvinningsanläggning. Hör med din kommun eller återförsäljare för råd om hur du återvinner.